Pravila nagradnog takmičenja „Dam ili Nedam
  
Opšte odredbe
U skladu sa ovim pravilima, organizator JAFFA DOO CRVENKA sa sedištem: 
Opština: Kula, Mesto: Crvenka, Ulica i broj:  Maršala Tita 245, 25220, Srbija (u daljem tekstu Organizator) organizuje nagradno takmičenje „Dam ili Nedam" (u daljem tekstu Takmičenje).
Takmičenje počinje 14.01.2013. a završava se zaključno sa 28.02.2013.
Organizacija nagradnog takmičenja odvijaće se preko web stranice Organizatora na adresi www.igrica.jaffa.rs

Uslovi za učešće
Učešće na Takmičenju ostvaruje se registracijom na web stranici Organizatora www.igrica.jaffa.rs, prihvatanjem pravila/propozicija Takmičenja i ostvarivanjem rezultata u igri Dam ili Nedam.

Za nagrade se mogu takmičiti učesnici koji:

    • su ostavili validne podatke prilikom registracije na www.igrica.jaffa.rs
    • ne koriste bilo kakve vidove nepristojnosti (npr. koriščenje neprikladnih reči u podacima koji su neophodni za učestvovanje u takmičenju),
    • ostvare rezultate u takmičenju i na taj način uđu na rang listu svih učesnika

Organizator zadržava pravo da ukloni takmičare čiji su podaci (tipa: nadimak i sl.) neprimerene sadržine. U tim slučajevima takmičar će biti diskvalifikovan.
Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike Takmičenja koji pokušaju da izigraju principe Takmičenja na bilo koji način.
S obzirom da će se sadržaj naći na Internetu, učesnici su saglasni da njihovi osnovni lični podaci budu objavljeni, a isti će se koristiti isključivo u svrhu takmičenja.
Pobednici nagradnog takmičenja saglasni su da prilikom svečanog uručenja nagrada objave fotografisanje sa predstavnicima Organizatora i tom prilikom daju izjave za predstavnike medija. Te fotografije i izjave biće objavljene u javnim glasilima.

Tok takmičenja
Učesnici takmičenja se registruju u okviru igre Dam ili Nedam na web stranici Organizatora www.igrica.jaffa.rs. Nakon potvrde registracije i prihvatanja pravila nagradnog takmičenja, učesnik pod svojim izabranim imenom i lozinkom dobija mogućnost da učestvuje u nagradnom takmičenju a u skladu sa propisanim pravilima/propozicijama.

Učesnik takmičenja pri pokretanju igre bira između dva avatara – Dam ili Nedam.
Svaki avatar ima po 2 odvojene mini igre i to:

Kao avatar Dam:

 • Prva igra – Ljubitelji iz kosmosa
 • Druga igra – Piknik

Kao avatar Nedam:

 • Prva igra – Skejt bežanija
 • Druga igra – Još samo malo

Svaki od avatara ima poslednju igru koja je ista za oba avatara i to je ujedno i treća igra – Hvala ti što postojiš.

Prva mini igra za svakog avatara je uvek otključana i takmičar je uvek može igrati bez unosa kodova.
Sve sledeće mini igre su zaključane i otključavaju se uspešnim prelaskom prethodne mini igre.

Poslednja mini igra Hvala ti što postojiš je igra koja se otključava unosom koda u Dam ili Nedam prodavnici. Ova igra se otključava kodom samo prvi put pod jednim korisničkim imenom.
Ključ za igru Hvala ti što postojiš može se kupiti bilo kad u Dam ili Nedam prodavnici, ali se sama igra može igrati tek nakon uspešno završene druge igre. 
Životi za igru Hvala ti što postojiš se ne mogu kupiti u Dam ili Nedam prodavnici. Ova igra ima samo 1 život i traje 2 minuta.

Nakon uspešnog završetka svake igre, takmičar se vraća na glavnu mapu gde klikom na novo otključanu igru nastavlja igrati dalje.

Ukoliko takmičar izgubi sve živote u toku prve igre bilo kog avatara prvu igru može pokrenuti ponovo bez unosa koda.

Ukoliko takmičar izgubi jedan ili dva života u bilo kojoj igri, može se dopuniti pre ponovnog pokušaja. Ukoliko takmičar želi da kupi živote pre nego što je izgubio sva 3 života jedne igre, ta mogućnost mu je dozvoljena u Dam Nedam prodavnici, ali ukupan broj života će mu se dopuniti do maksimalna 3 života. To znači da vrednost jednog koda iznosi od 1-3 života, u zavisnosti koliko je takmičaru ostalo života.

Ukoliko takmičar izgubi sve živote u bilo kojoj od igara (osim prvoj), takmičar može da objavi dotadašnje rezultate na postojeću rang listu ili da kupi dodatne živote u Dam Nedam prodavnici u okviru igre i nastavi igru.

Najbolji rezultati svih mini igara jednog avatara se sabiraju sve dok takmičar ne objavi rezultate.
Objavom rezultata se igra tretira kao završena i ukupan rezultat je krajnji rezultat takmičara.
Nakon objave rezultata, poeni se resetuju na nulu i takmičar može igru igrati od početka.

Nakon objave celokupnih rezultata i ulaskom u celu igru od početka sve igre osim prve su ponovo zaključane i važe ista pravila kao kad takmičar uđe u igru prvi put. Izuzetak je jedino igru Hvala ti što postojiš koja se otključava unosom koda samo prvi put, a svaki naredni samo uspešnim prelaskom prethodne igre.

Rezultat se ne može objaviti ukoliko nije uspešno pređena nijedna mini igra.

Svaki takmičar može igrati igru neograničeni broj puta pod istim korisničkim imenom.

Takmičari koji ostvare najveći broj poena kao jedan avatar (poeni različitih avatara pod istim korisničkim imenom se ne sabiraju u zajednički rezultat) ulaze na TOP liste takmičenja.
Dnevne TOP liste koje prikazuju 10 najboljih takmičara u jednom danu.
TOP liste koje prikazuju rang listu svih učesnika takmičenja.
Na TOP listama nalazi se samo najbolji rezultat pod jednim korisničkim imenom.

Proglašenje dnevnih pobednika je svakog dana tačno u ponoć. Dobitnici dnevnih nagrada biće obavešteni automatski putem e-maila.
Proglašenje pobednika nagradnog takmičenja je poslednjeg dana takmičenja. Dobitnici će biti obavešteni od strane Organizatora.

Uručenje nagrada obaviće se u prostorijama Organizatora ili prostorijama kompanija saradnika Organizatora u Srbiji/Sloveniji/Hrvatskoj/BIH/Crnoj Gori u zavisnosti od toga iz koje zemlje su dobitnici nagrada a u skladu sa dogovorom Organizatora i Dobitnika.

KODOVI - ONLINE PRODAVNICA 
Kodovi je su jedinstveni alfanumerički znakovi sastavljeni od 6 karaktera (brojeva i slova abecede).
Za nagradno takmičenje je generisan 31 milion jedinstvenih kodova koji su  su odštampani  na celofanu u pakovanju  Jaffa cakes®  biskvita od 150g. Kodovi su lako uočljivi, jer na celofanu nema ničega sem njih.
Jedan kod se može iskoristiti samo jedan put u takmičenju, za jednu namenu.

Kodovi se koriste u online prodavnici u okviru igre Dam ili Nedam i to na sajtu Organizatora www.igrica.jaffa.rs  i imaju sledeću namenu:

 • Kupovina seta života za svaku igru pojedinačno. Set života za svaku igru podrazumeva ukupno 3 života tj. 3 pokušaja za uspešan završetak svake mini igre.

Maksimalan broj života za jednu igru je 3.
Ukoliko takmičar želi da kupi živote pre nego što je izgubio sva 3 života, ta mogućnost mu je dozvoljena, ali ukupan broj života će mu se dopuniti do maksimalna 3. To znači da vrednost jednog koda iznosi od 1-3 života, u zavisnosti koliko je takmičaru ostalo života. (osim za poslednju igru Hvala ti što postojiš).

 • Kupovinu čarobnog napitka tj. multiplikatora poena za svaku igru pojedinačno. Multiplikator se kupuje pred ulazak u mini igru i uvećava ukupno ostvaren broj poena u mini igri za 100%
 • Kupovinu ključa za zajedničku igru Hvala ti što postojiš. Jednom otključana, ostaje uvek otključana igraču pod jednim korisničkim imenom.

Pod “kupovinom” se podrazumeva unos koda u online prodavnici za odabrani predmet kupovine.

Unosom koda u igru, takmičar može dobiti jedno od sledećih obaveštenja:
1. da je kod ispravan i da se kupovina odobrava
2. da je kod ispravan, ali je već iskorišćen
3. da je kod neispravan i da ne postoji u bazi Organizatora
Nagrade i propozicije određivanja dobitnika
Svi učesnici koji budu učestvovali u Takmičenju u skladu sa navedenim pravilima biće u konkurenciji za dobijanje nagrada.

Dnevna nagrada
Takmičari, koji postignu najbolje rezultate u toku jednog dana dobijaju tri glavne nagrade:

 • Prva nagrada: 3 Koda za igru Dam ili Nedam
 • Druga nagrada: 2 Koda za igru Dam ili Nedam
 • Treća nagrada: 1 Kod za igru Dam ili Nedam

Na kraju dana, sa e-mail adrese no-reply@jaffa.rs dobitnicima dnevnih nagrada stiže info mail sa nagradnim kodovima na koji nije potrebno odgovarati.  

Mesečna nagrada
Takmičari, koji postignu najbolje rezultate u toku trajanja nagradnog takmičenja dobijaju tri glavne nagrade:

 • Prva nagrada: LCD televizor
 • Druga nagrada: Tablet
 • Treća nagrada: Slatki paket Jaffa proizvoda

Na kraju takmičenja, dobitnici nagrada biće kontaktirani od strane Organizatora. 

Na kraju takmičenja imena pobednika biće objavljeni na web stranici www.igrica.jaffa.rs i/ili na Facebook stranici Organizatora http://www.facebook.com/jaffa.crvenka

Pobednici imaju pravo na nagrade ukoliko postupaju po zahtevima Organizatora i u skladu sa propisanim pravilima.
Ako dobitnici ne dostave svoje podatke, ako dostave nepotpune ili netačne podatke, ako se dobitnici ne mogu kontaktirati i obavestiti ili nisu u mogućnosti da preuzmu nagrade, ako se ustanovi da pobednici nisu poštovali pravila učestvovanja u takmičenju i /ili su prekršili pravila takmičenja, ako pobednici ne žele da ispune zahteve u skladu sa navedenim pravilima i to se ustanovi u periodu od 10 dana nakon završetka takmičenja, pobednicima se neće uručiti nagrade. Ukoliko pobednici odbiju dobijene nagrade ili se ne odazovu/odgovore na poziv u roku od 10 radnih dana od trenutka kontaktiranja (mail ili sl) od strane Organizatora ili njegovih saradnika, sledeći po redu takmičar po broju poena zauzeće njihovu poziciju.
Organizator se obavezuje da će podatke koristiti u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo u svrhu ovog takmičenja. Organizator neće prosleđivati podatke trećim licima izuzev u meri u kojoj je neophodno da bi se realizovalo takmičenje ili ukoliko se to zahteva prema važećim zakonskim propisima.

Odgovornosti
Organizator ne preuzima odgovornost za: 

 • Bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema pri funkcionisanju takmičenja na štetu učesnika ili trećeg lica
 • Bilo koje neugodnosti koje učesnici mogu imati zbog učešća u takmičenju
 • Nefunkcionisanje web stranice organizatora www.igrica.jaffa.rs i posledice nefunkcionisanja bez obzira na razlog nefunkcionisanja
 • Neistinitost podataka koje učesnici ostavljaju

Finalne odredbe
Učesnici se odriču prava u korist Organizatora (npr. eliminacija iz takmičenja u skladu sa pravilima, nemogućnost da učestvuju do kraja iz bilo kog razloga...). 

U svrhu kontaktiranja, učesnici se slažu da koriste različite vidove komunikacije: telefon, poštu i elektronsku poštu.

Organizator neće prosleđivati kontakte učesnika trećim licima osim u meri u kojoj je neophodno da bi se realizovalo takmičenje ili ukoliko se to zahteva prema važećim zakonskim propisima.

Organizator zadržava pravo da menja pravila takmičenja, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost.

Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim izmenama ili dopunama putem veb-sajta www.jaffa.rs i www.igrica.jaffa.rs

Takmičenje se može prekinuti u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na internet stranici www.jaffa.rs i www.igrica.jaffa.rs

2013, Copyright © JAFFA DOO CRVENKA
Zabranjeno je svako kopiranje, umnožavanje i/ili distribuiranje bilo kog dela sadržaja ili sadržaja u celosti, a bez prethodne pismene dozvole vlasnika.